Föreningens årsmöte den 2 mars 2024

Välkommen till föreningens årsmöte som genomförs på färjan Dan Broström lördagen den 2 mars 2024.
Vänligen anmäl ditt deltagande till thore.cullberg@gmail.com senast den 23/2.

Dagordning vid årsmötet

 1. Mötets öppnande
 2. Val av ordförande och sekreterare för mötet
 3. Fråga om mötets behöriga utlysande
 4. Val av 2 justeringsmän tillika rösträknare
 5. Styrelsens verksamhetsberättelse för 2023, bifogas  
 6. Revisorns berättelse för året 2023
 7. Fastställande av resultat- och balansräkning 2023 samt budget 2024, bifogas
 8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
 9. Val av ordförande på 1 år
 10. Val av ledamöter på 1 år
 11. Val av ledamöter på 2 år  
 12. Val av en revisor för ett år
 13. Val av valberedningen för nästa årsmöte
 14. Motioner 
  – Inga motioner har inkommit
 1. Övriga frågor (endast för information/diskussion)

Båtmässan den 3 – 11 februari 2024

Missa inte båtmässan som genomförs på Svenska Mässan den 3 – 11 februari 2024
Jagaren är på plats – fast i förminskad skala – i en monter på mässan

Medlemmar från styrelsen finns på plats under mässdagarna. Passa på tillfället att prata med en äkta ”Smålänning” och anmäl dig som medlem i föreningen om du inte redan är det.

Båtmässan den 3 – 11 februari 2024

Båtmässan i Göteborg kommer att genomföras lördagen den 3 till söndagen den 11 februari 2024. Föreningen medverkar med en egen monter för att på detta sätt kunna sprida kunskap om vår verksamhet. Anmäl dig till styrelsen om du har möjlighet att hjälpa till med att bygga upp montern eller att medverka som informatör under mässan. Och som medlem ska du naturligtvis gärna göra ett besök tillsammans med någon som kan inspireras att bli medlem i vår förening.

Föreningens årsmöte

Alla medlemmar hälsas välkomna till föreningens årsmöte som kommer att hållas ombord på färjan Dan Broström lördagen den 2 mars 2024 klockan 14.00. Kallelse med årsmöteshandlingar kommer att göras med e-post inom stadgeenlig tid.

Nytt på hemsidan

Jagaren Smålands framdrivningssystem utgör en egen värld där skickliga yrkesmän producerade precis så mycket ånga som varje tillfälle krävde för att ”domptera” de 58000 hästkrafterna. För dig som är tekniskt intresserad finns nu ett dokument på hemsidan som pedagogiskt visar hur Smålands ånganläggning fungerar. Där finns också bilder på pannor, ventiler, manometrar, elverk, med mera. Titta och njut!
Fartygsritningar – J19 Småland – Föreningen jagaren Smålands vänner (j19smaland.se)

Maritimans dag 2023

Söndagen den 10 september välkomnar vi alla landkrabbor och matroser till oss på Packhuskajen. Ta med hela familjen ombord Maritiman för att fira och njuta av en heldag fylld med äventyr och roliga upptåg. Vad sägs om en spännande experimentshow tillsammans med barnens favoriter Virvelina och Tim, testa om det nappar i fiskedammen, följ med på lärorika fartygsvandringar och kolla in våra intressanta utställningar. Dagen till ära gästas vi även av Aeroseum och givetvis så finns veteranbesättning ombord för att berätta om livet till sjöss.
Sist men inte minst – vi bjuder på FRI ENTRÉ hela dagen! Läs mer genom att klicka på denna länk: Maritimans dag 2023

Båtmässan i Göteborg

Efter pandemiåren återuppstår båtmässan i Göteborg. Vår förening medverkar den 4 – 12 februari med en egen monter för att på detta sätt kunna sprida kunskap om föreningens verksamhet.

Utställning om Ukraina

I mäss D, där vi haft utställningen Marinen 500 år, kommer en ny vandringsutställning till våren. ”Meanwhile in Ukraine” Det är en vandringsutställningen producerad av SMHA som visas som utomhusutställning på Armémuseum och Flygvapenmuseum, men blir specialanpassad hos oss. Öppnar första helgen i april 2023.