HMS Karlstad gästar ”Storasyster”

Än så länge har vi inte lika stora fartyg som jagaren Småland i vår flotta, men fem vassa korvetter. Den 20 mars gjorde befälet på korvetten Karlstad studiebesök ombord i Småland. Det blev rundvisning i grupper och förfriskningar i Smålands gunrum.

Befäl från HMS Karlstad

Aktivitetsdagar 24 – 26 maj 2024

Minsveparen M 20 har under vintern gästat Göteborg och Maritiman. Innan hon ombaserar till Stockholm ges möjlighet att fredagen den 24 maj följa med henne på två 30 minuter långa turer i Göteborgs hamn.

Föranmälan för tur med M20 görs till kontakt@minsveparen.se med namn, födelsenummer och vilken tur som önskas. Pris 125:- vilket är 50% rabatt, Swish-kvitto 123 303 11 68 uppvisas vid ombordstigning
Körschemat framgår nedan
12.45 M20 tar ombord passagerare, avbockning sker vid landgången,
säkerhetsgenomgång
13.00 M20 kastar loss med 12 passagerare på tur 1 som FC beslutar
14.30 M20 förtöjer
14.45 M20 tar ombord passagerare, avbockning sker vid landgången,
säkerhetsgenomgång
15.00 M20 kastar loss med 12 passagerare på tur 2 som FC beslutar
16.45 M20 förtöjer
17.00 AW öppnar på anvisad plats på Småland, förbokade medlemmar uppvisar
Swish-kvitto 123 455 79 97 för AW vid landgången och bockas av. Pris 100:

Lördagen den 25 maj har fartygen öppet enligt Maritimans tider och det finns då möjlighet att gå ombord på M 20 och trampa ”minsvepardäck”
/ KHN


Föreningens årsmöte den 2 mars 2024

Välkommen till föreningens årsmöte som genomförs på färjan Dan Broström lördagen den 2 mars 2024.
Vänligen anmäl ditt deltagande till thore.cullberg@gmail.com senast den 23/2.

Dagordning vid årsmötet

 1. Mötets öppnande
 2. Val av ordförande och sekreterare för mötet
 3. Fråga om mötets behöriga utlysande
 4. Val av 2 justeringsmän tillika rösträknare
 5. Styrelsens verksamhetsberättelse för 2023, bifogas  
 6. Revisorns berättelse för året 2023
 7. Fastställande av resultat- och balansräkning 2023 samt budget 2024, bifogas
 8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
 9. Val av ordförande på 1 år
 10. Val av ledamöter på 1 år
 11. Val av ledamöter på 2 år  
 12. Val av en revisor för ett år
 13. Val av valberedningen för nästa årsmöte
 14. Motioner 
  – Inga motioner har inkommit
 1. Övriga frågor (endast för information/diskussion)

Båtmässan den 3 – 11 februari 2024

Missa inte båtmässan som genomförs på Svenska Mässan den 3 – 11 februari 2024
Jagaren är på plats – fast i förminskad skala – i en monter på mässan

Medlemmar från styrelsen finns på plats under mässdagarna. Passa på tillfället att prata med en äkta ”Smålänning” och anmäl dig som medlem i föreningen om du inte redan är det.

Båtmässan den 3 – 11 februari 2024

Båtmässan i Göteborg kommer att genomföras lördagen den 3 till söndagen den 11 februari 2024. Föreningen medverkar med en egen monter för att på detta sätt kunna sprida kunskap om vår verksamhet. Anmäl dig till styrelsen om du har möjlighet att hjälpa till med att bygga upp montern eller att medverka som informatör under mässan. Och som medlem ska du naturligtvis gärna göra ett besök tillsammans med någon som kan inspireras att bli medlem i vår förening.

Föreningens årsmöte

Alla medlemmar hälsas välkomna till föreningens årsmöte som kommer att hållas ombord på färjan Dan Broström lördagen den 2 mars 2024 klockan 14.00. Kallelse med årsmöteshandlingar kommer att göras med e-post inom stadgeenlig tid.

Nytt på hemsidan

Jagaren Smålands framdrivningssystem utgör en egen värld där skickliga yrkesmän producerade precis så mycket ånga som varje tillfälle krävde för att ”domptera” de 58000 hästkrafterna. För dig som är tekniskt intresserad finns nu ett dokument på hemsidan som pedagogiskt visar hur Smålands ånganläggning fungerar. Där finns också bilder på pannor, ventiler, manometrar, elverk, med mera. Titta och njut!
Fartygsritningar – J19 Småland – Föreningen jagaren Smålands vänner (j19smaland.se)

Maritimans dag 2023

Söndagen den 10 september välkomnar vi alla landkrabbor och matroser till oss på Packhuskajen. Ta med hela familjen ombord Maritiman för att fira och njuta av en heldag fylld med äventyr och roliga upptåg. Vad sägs om en spännande experimentshow tillsammans med barnens favoriter Virvelina och Tim, testa om det nappar i fiskedammen, följ med på lärorika fartygsvandringar och kolla in våra intressanta utställningar. Dagen till ära gästas vi även av Aeroseum och givetvis så finns veteranbesättning ombord för att berätta om livet till sjöss.
Sist men inte minst – vi bjuder på FRI ENTRÉ hela dagen! Läs mer genom att klicka på denna länk: Maritimans dag 2023