Om jagaren Småland

HMS Småland (J19) var en jagare i svenska flottan. Fartyget var det andra fartyget i Halland-klassen, där HMS Halland (J18) var nummer ett. Halland-klassen var den största och mest slagkraftiga jagarklassen som någonsin ingått i den svenska flottan. HMS Småland sjösattes vid Eriksbergs Mekaniska Verkstads AB den 23 oktober 1952 och levererades till Marinen år 1956. Hon moderniserades tre gånger och togs ur tjänst 1979 i Karlskrona. Hon utrangerades 1 juli 1984.

FARTYGSDATA
LÄNGD121,6 m
BREDD12,1 m
DJUPGÅENDE4,24 m
DEPLACEMENT3 344 ton
MASKINSTYRKA58 000 hk
FART37 knop
BESÄTTNING (FRED)272 man

Maskineriet utgjordes av ångpannor och ångturbiner. Två pannor av märket Penhoët levererade ånga med trycket 40 bar och temperaturen 420 grader till två turbiner av märket de Laval. Effekten var totalt 58 000 hästkrafter, vilket gav fartyget en maxhastighet av 37 knop (knappt 65 km/h).

HMS Småland överlämnades till Flottan 1956 och togs ur tjänst 1979. Under 1960-talet uppdaterades hon och HMS Halland med sjömålsroboten 08, de blev då världens första jagare med sjörobotar.

Bestyckning
Huvudartilleri: 2 x 2 12 cm automatkanon M/50
Sekundärartilleri: 1 x 2 57 mm luftvärnsautomatkanon M/50
Luftvärnsartilleri: 6 x 1 40 mm luftvärnsautomatkanon M/48E
Torpeder: 8 x Tuber m/30 för Torped 61
Ubåtsjaktvapen: 2 x 37,5 cm antiubåtsraketpjäs M/50
Minor: 58 st minor, även sjunkbomber
Övrigt: 1 x 2 Lavettage för Robot 08

Historik
När det första världskriget tog slut 1918 trodde Europas folk att stora krig på europeisk botten aldrig mer skulle bryta ut. Vid de nedrustningsförhandlingar som följde krigsslutet spelade Sverige en ledande roll och som så ofta ville vi vara ”bäst i klassen” och avvecklade regementen och ströp nyanskaffningar till det försvar som fanns kvar. Ödet ville dock annat. Fredsavtalet hade varit förödmjukande för Tyskland och det ledde bl.a. till att Adolf Hitler kunde komma till makten. Under Hitler byggdes Tyskland upp igen och framförallt gjordes krigsmakten stark. Hitler bröt fredsavtalet och lät bygga fler och större örlogsfartyg än vad som var avtalat.

Under första hälften av 1930-talet började det stå klart för Sveriges styrande att Hitler utgjorde ett krigshot och att ett nytt storkrig mellan Tyskland och Sovjetunionen låg i farans riktning. Ett nytt världskrig skulle sätta Sverige i samma position som vi haft under det första världskriget, under förutsättning att vi skulle kunna hålla oss neutrala. En neutralitet krävde dock att vi skulle kunna försvara vårt territorium mot en angripare och med det var det dåligt. En försvarsberedning tillsattes och den kom 1936 fram till att stora resurser måste satsas på armén och flottan. För flottans del anfördes bland annat att de fyra pansarskeppen (Sverige, Oscar II, Drottning Victoria och Gustav V) hade blivit omoderna och borde avvecklas. I stället föreslogs att fyra lätta kryssare skulle ersätta dem och till varje kryssare knöt man en stor jagare. Medel till projektering anslogs och snart kom man fram till det skulle bli alltför dyrt att bygga och operera fyra kryssare. Sålunda strök riksdagen två av dem, medan Tre Kronor och Göta Lejon började byggas. Projekteringen av de fyra jagarna, som hade givits namnen Halland, Småland, Lappland och Värmland fortsatte dock. Ett problem var dock att det Andra världskriget hade brutit ut redan 1938 och då fanns dessa fartyg bara på ritbordet. Under stora uppoffringar byggdes kryssarna. Tre Kronor sjösattes den 16 december 1944 och Göta Lejon den 17 november 1945 och då var ju kriget sedan maj 1945 slut. Efter kriget ville inte riksdagen anslå medel till de fyra jagarna, varför endast Halland (sjösatt den 16 juli 1952) och Småland (sjösatt den 23 oktober 1952) levererades till flottan. Systerfartygen Lappland och Värmland uppstod dock i ny form och såldes till Colombia där de fick namnen Siete de Agosto och Veinte de Julio. Av historien kan man lära att det är lång ledtid mellan projektstart och sjösättning av ett komplicerat örlogsfartyg. Halland och Småland kom trots allt att få stor militär betydelse under det ”kalla kriget”. Båda fartygen var vad man brukar säga ”Happy ship” och råkade inte ut för några allvarliga haverier under sin långa tjänst i den svenska flottan. Halland fick leva till den 30 juni 1987 då hon avrustades och sändes till Spanien för upphuggning. Småland klarade sig från detta öde och utgör idag som museifartyg en stolthet för Göteborg och för vår förening. Nedan ett av de colombianska ”syskonen”.
Text Krister Hansén