Hem

Detta är hemsidan för föreningen J19 Småland.

HMS Småland ligger förtöjd vid Packhuskajen i Göteborg. Där kan du som gäst besöka fartyget när Maritiman är öppet. Det erbjuds även evenemang och bokade guidningar. För vänföreningens medlemmar anordnas medlemsträffar med visningar och arbetsdagar.

Om HMS Småland

HMS Småland (J19) var en jagare i svenska flottan som sjösattes den 16 juli 1952. Fartyget var det andra fartyget i Halland-klassen, där även HMS Halland (J18) ingick. Halland-klassen var den största och mest slagkraftiga jagarklassen som någonsin ingått i den svenska flottan. Småland sjösattes vid Eriksbergs Mekaniska Verkstads AB den 23 oktober 1952 och levererades till Marinen år 1956. Hon moderniserades tre gånger och togs ur tjänst 1979 i Karlskrona. Hon utrangerades 1 juli 1984.

Om

Föreningen Jagaren Smålands Vänner bildades i oktober 2020 i Göteborg på initiativ av FGMC (Föreningen Göteborgs Maritima Centrum).

Föreningens syfte är att samla intresserade medlemmar som vill bli en del av fartygets omvårdnad och bevara ett stort stycke marinhistoria för framtiden.

Vår förhoppning är att även du vill bli medlem, antingen som stödmedlem eller aktivt hjälpa till med arbete ombord som så många flottister gjort under de 23 år J19 Småland gjorde tjänst i Svenska Flottan.

Nyheter

Maritiman öppnar igen!

Helger i Maj och dagligen under Juni, Juli och Augusti står fartygen återigen redo för att ta emot besökare, självklart anpassat efter nuvarande restriktioner. För att kunna erbjuda ett tryggt museibesök behöver du som besökare köpa din biljett och välja ankomsttid online i vår webshop. Föreningsmedlemmar i Jagaren Småland vänner har självklart fri entré men …

Välkomna!

Efter en lång diskussion på diverse olika ställen bestämde vi att organisera vänföreningen. Vår juvel HMS Småland behöver kärlek och för att vi ska kunna arbeta effektivt behöver vi organisera oss. Se gärna vad som postas i Facebookgruppen Föreningen Jagaren Smålands Vänner.

Medlemskap

För att bli medlem i Föreningen jagaren Smålands vänner sänd e-post till: kassor@j19smaland.se. Ni får då automatiskt e-post i retur med instruktioner för medlemskap.

Medlemsavgiften är 200:- /år.

Medlemskapet berättigar även till inträde på Jagaren Småland och Maritiman i övrigt vid uppvisande av giltigt medlemsbevis. Du får också 20% rabatt i kafeterian och shopen.

Detta erhålls efter fullgjord medlemsansökan och att årlig medlemsavgift inbetalts.