Om föreningen

Föreningen Jagaren Smålands Vänner bildades i oktober 2020 i Göteborg på initiativ av FGMC (Föreningen Göteborgs Maritima Centrum).

Föreningens syfte är att samla intresserade personer som vill bli en del av fartygets omvårdnad och bevara ett stort stycke marinhistoria för framtiden.

Vår förhoppning är att även du vill bli medlem, antingen som stödmedlem eller genom att aktivt hjälpa till med arbete ombord som så många flottister gjort under de 23 år J19 Småland gjorde tjänst i Svenska Flottan.

Fartyget och föreningen presenteras i ett informationsblad. Ladda ner, skriv ut och lämna till någon du tror skulle vilja vara med och ge sitt stöd till föreningen.

Föreningens stadgar

Den nybildade vänföreningen hade den 10 juni 2021 sitt första årsmöte. Här kan du ta del av årsmötesprotokollet.

Protokoll Årsmöte Jagaren Småland 2022-03-05

Föreningens stadgar, antagna 2022-03-05