Sjösättning och vinter

Bilder från färdigställande och sjösättning samt hur vintrarna kunde te sig ombord

HMS Småland växer fram
En av ångpannorna sänks ner till sin plats
Stapelavlöpningen
Sjösättningen

Vintrarna kunde vara bistra när det begav sig

Vakt på Bergapiren
Förtöjd vid Bergapiren
Förtöjd vid Bergapiren
Förtöjd vid Bergapiren
Snöskottning
Gång i is
Gång i is
Nedisning
Nedisning
Nedisning
Frusna besättningmän
Mörkret faller på
Is, över allt!