Helikopter

Helikoptern fick tidigt stor betydelse för flottan. De kunde svepa minor, bogsera minsvepare, jaga ubåt och transportera personal. Här några bilder på helikopter i samverkan med HMS Småland.

Hade man bråttom att komma i land kunde man lifta med helikoptern