Byssan

Byssan (skeppsköket) var bland det viktigaste ombord och lagade under gång till sjöss mat dygnet runt. Oavsett om klockan var 00.00 eller 04.00 skulle såväl avgående, som pågående vaktkvarter ha mat. I manskapsmässarna åt sjömännen vid långbord. En höll ordning, backlagsförmannen, och en hämtade mat åt kamraterna och serverade denna vid bordet, backlagsmannen. Backlagsförmannen var ofta en korpral men uppgiften som backlagsman gick runt bland alla som åt vid samma bord, ”backlaget”.

Maten kokades i grytor som värmdes med ånga från pannrummet
I byssan var det inte mycket svängrum