Föreningens årsmöte

Alla medlemmar hälsas välkomna till föreningens årsmöte som kommer att hållas ombord på färjan Dan Broström lördagen den 2 mars 2024 klockan 14.00. Kallelse med årsmöteshandlingar kommer att göras med e-post inom stadgeenlig tid.

Lämna ett svar