Fartygsritningar

Från Varvshistoriska föreningen i Karlskrona har vi tacksam mottagit de originalritningar över jagarna Halland och Småland som föreningen digitaliserat.

Du kan studera ritningen genom att klicka här

Besök också gärna Varvshistoriska föreningens webbplats