Fartygsritningar

Från Varvshistoriska föreningen i Karlskrona har vi tacksam mottagit de originalritningar över jagarna Halland och Småland som föreningen digitaliserat.

Du kan studera ritningen genom att klicka här

Besök också gärna Varvshistoriska föreningens webbplats

Fartygets ånganläggning (pannor) beskrivs utförligt i detta dokument: Smålands ånganläggning

I dessa dokument kan du se bilder från maskinrum 1 och maskinrum 2

Bilder på panna, elverk, m.m. finner du om du klickar HÄR