HMS Karlstad gästar ”Storasyster”

Än så länge har vi inte lika stora fartyg som jagaren Småland i vår flotta, men fem vassa korvetter. Den 20 mars gjorde befälet på korvetten Karlstad studiebesök ombord i Småland. Det blev rundvisning i grupper och förfriskningar i Smålands gunrum.

Befäl från HMS Karlstad