Styrelsemedlemmar valda 2023-03-04

Thore Cullberg

Thore Cullberg, ManO på Södermanland

Ordförande i Föreningen Jagaren Smålands Vänner. Reservkapten och eldledare lätt artilleri samt ManO (manöverofficer) på jagare typ Östergötland. Tjänstgjorde 1969-1972 samt under flera KFÖ. Civilekonom från Handelshögskolan i Stockholm. Ekonomichef på Rederi AB Transatlantic och därefter internationell managementkonsult inom företagsledningsfrågor fram till 2016. Numer pensionär.


Stig Hakner

Stig Hakner

Sekreterare och styrelsemedlem i föreningen HMS Smålands Vänner.
Torpedhantverkare på HMS Småland 1969 – 70
Därefter 39 år i ledande befattningar på Volvo Cars, samt inom konsultbranschen i 13 år, framför allt inom planering, marknad och försäljning. Numer pensionär och seglare på Västkusten.


.

Dick Lövbrand

Dick Lövbrand

Kassör och styrelsemedlem i föreningen Jagaren Smålands Vänner.
Befälselev 1960-04 – 1961-11. Sjökommenderad som fartygselektriker på Småland 1961-01 – 1961-10. Därefter tekniskt gymnasium och så småningom civilekonomexamen 1972. Marknadschef Ifö Electric. Regional exportansvarig Sveriges Exportråd. VD Jede AB 1981 – 2003. Därefter pension mixat med några styrelseuppdrag. Bor i Göteborg sedan 2003 och har utsikt över HMS Småland från sitt vardagsrum.


Mikael Cullberg

Mikael Cullberg som örlogssjöman

Ledamot. Värnpliktig signalmatros 1983 – 1984 med tjänstgöring på vedettbåtar. Därefter ekonomexamen och universitetsstudier i engelska och franska samt ett år på bank i Paris. Detta ledde vidare till arbete i regeringskansliet, centra ämbetsverk och sedan 2006 Länsstyrelsen, Västra Götaland.


Håkan Söderström

Håkan Söderström

Ledamot. Håkan Söderström har en bakgrund från näringslivet där han bland annat varit:
VD Marbodal AB
COO PLM Beverage can AB
VD Atlas Copco Tools AB
Divisionschef Atlas Copco AB (Tooltech divisionen).
COO Dometic AB


Percy Danielsson

Percy Danielsson

Ledamot. Född- och bosatt i Göteborg. Vpl maskinman i pannrum 2 på Småland 1972 – 1973. Därefter repövning på Halland 1975. I det civila jobbat på Volvo, Eriksberg, Lindholmen, Götaverken (Cityvarvet & Arendal) och sedan 40 år på Crawford door.

..

Krister Hansén

Krister Hansén

Ledamot – webbansvarig. Anställd som minmatros 1962. Tjänstgjort på minsvepare och jagare. Sista kommendering som anställd var på HMS Halland 1965. Därefter anställd vid polisen under 45 år. Chefsbefattningar från 1982 varvat med stabs- och utlandstjänst. Enhetschef och polisintendent fram till pension. Numera verksam inom Kamratföreningen Flottans Män. På riksnivå som förbundssekreterare och lokalt ansvarig för föreningens kansli i Stockholm.