Styrelsemedlemmar valda 2022-03-05 + 2022-06-03

Thore Cullberg

Thore Cullberg, ManO på Södermanland

Ordförande i Föreningen Jagaren Smålands Vänner. Reservkapten och eldledare lätt artilleri samt ManO (manöverofficer) på jagare typ Östergötland. Tjänstgjorde 1969-1972 samt under flera KFÖ. Civilekonom från Handelshögskolan i Stockholm. Ekonomichef på Rederi AB Transatlantic och därefter internationell managementkonsult inom företagsledningsfrågor fram till 2016. Numer pensionär. (Vald 22-06-03)


Stig Hakner

Stig Hakner

Sekreterare och styrelsemedlem i föreningen HMS Smålands Vänner.
Torpedhantverkare på HMS Småland 1969 – 70
Därefter 39 år i ledande befattningar på Volvo Cars, samt inom konsultbranschen i 13 år, framför allt inom planering, marknad och försäljning. Numer pensionär och seglare på Västkusten.


.

Dick Lövbrand

Dick Lövbrand

Kassör och styrelsemedlem i föreningen Jagaren Smålands Vänner.
Befälselev 1960-04 – 1961-11. Sjökommenderad som fartygselektriker på Småland 1961-01 – 1961-10. Därefter tekniskt gymnasium och så småningom civilekonomexamen 1972. Marknadschef Ifö Electric. Regional exportansvarig Sveriges Exportråd. VD Jede AB 1981 – 2003. Därefter pension mixat med några styrelseuppdrag. Bor i Göteborg sedan 2003 och har utsikt över HMS Småland från sitt vardagsrum.


Bo Maniette

Bo Maniette som örlogssjöman

Ledamot. Bo Maniette. Vpl styrman. Däck och Bas. Senare överförd som Fältartist med tjänstgöring på Cypern, i Sinai, Israel och Libanon. Med kaptens grad under ÖB:s Personalvård att krigsplacera nya Fältartister. Civilt inom underhållningsbranschen Radio/TV Scen & Cabaret.


.

Tommy Göthlin

Tommy Göthlin

Ledamot. För ung för att ha tjänstgjort på jagaren Småland, men med ett gediget intresse för örlogshistoria och -teknik.
Civilt verksam inom statsförvaltningen sedan 30 år samt ägare och grundare av firman Amphion.


.


.

Håkan Rosell

Håkan Rosell

Ledamot. Värnpliktig i Flottan 1962 – 1963, bland annat som eldare på minsveparen HMS Holmön. Därefter utbildning till maskiningenjör och under de sista 25 åren före pension har Håkan haft ledande befattningar inom dagligvarugrossisten Dagab (ingår i Axfoodkoncernen). Under 18 år också mönstrad ombord i S/S Bohuslän, som maskinist / maskinchef, västkustens sista skärgårdsångare.

.


Percy Danielsson

Percy Danielsson

Ledamot. Född- och bosatt i Göteborg. Vpl maskinman i pannrum 2 på Småland 1972 – 1973. Därefter repövning på Halland 1975. I det civila jobbat på Volvo, Eriksberg, Lindholmen, Götaverken (Cityvarvet & Arendal) och sedan 40 år på Crawford door.

.


.

Krister Hansén

Krister Hansén

Ledamot – webbansvarig. Anställd som minmatros 1962. Tjänstgjort på minsvepare och jagare. Sista kommendering som anställd var på HMS Halland 1965. Därefter anställd vid polisen under 45 år. Chefsbefattningar från 1982 varvat med stabs- och utlandstjänst. Enhetschef och polisintendent fram till pension. Numera verksam inom Kamratföreningen Flottans Män. På riksnivå som förbundssekreterare och lokalt ansvarig för föreningens kansli i Stockholm.