Styrelsemedlemmar valda 2021-06-10

Krister Jakobsson

Krister J
Krister Jakobsson som kryte på Småland

Styrelseordförande i Föreningen Jagaren Smålands vänner
Styrelseordförande i Föreningen Göteborgs Maritima Center (FGMC)
Styrelsemedlem i Flottans män i Göteborg

Kryptotekniker och furir på J19 Småland 1970/71
27 år ledande befattningar i Electrolux och Husqvarna globalt inom supply chain. Tidigare inom sälj och marknadsföring. Pensionär, seglare och aktiv i support av klipperskeppet Atene i Skärhamn.

Stig Hakner

Stig Hakner på vakt

Sekreterare och styrelsemedlem i föreningen HMS Smålands Vänner.
Torpedhantverkare på HMS Småland 1969-70
Därefter 39 år i ledande befattningar på Volvo Cars, samt inom konsultbranschen i 13 år, framför allt inom planering, marknad och försäljning. Numer pensionär och seglare på Västkusten.

Björn Selfjord

Björn Selfjord

Kassör och styrelsemedlem i föreningen Jagaren Smålands Vänner.

Anställd i Marinen 1973-1986. Mariningenjör med inriktning radar och eldledningssystem.
Elektronikingenjör 27 år på Ericsson med bl.a produktion och systemkonstruktion av ytradar. Hemmaman med stort musikintresse.

Bo Maniette

Bo Maniett som örlogssjöman

Bo Maniette. Vpl styrman. Däck och Bas. Senare överförd som Fältartist med tjänstgöring på Cypern, i Sinai, Israel och Libanon. Med kaptens grad under ÖB:s Personalvård att krigsplacera nya Fältartister. Civilt inom underhållningsbranschen Radio/TV Scen & Cabaret.

Tommy Göthlin

För ung för att ha tjänstgjort på jagaren Småland, men med ett gediget intresse för örlogshistoria och -teknik.
Civilt verksam inom statsförvaltningen sedan 30 år samt ägare och grundare av firman Amphion.

Anders Olsson

Anders Olsson, artilleriofficer

Anders tog officersexamen 1971 och är utbildad inom artilleri och robottjänst. Han har tjänstgjort på jagare, patrullbåt och torpedbåt. Tjänstgjorde som andre flottiljadjutant på HMS Halland 1975-79. Anders avslutade sin marina karriär 1993 och fortsatte som systemsäljare på Ericsson.

Percy Danielsson

Född- och bosatt i Göteborg. Vpl maskinman i pannrum 2 på Småland 1972 – 1973. Därefter repövning på Halland 1975. I det civila jobbat på Volvo, Eriksberg, Lindholmen, Götaverken (Cityvarvet & Arendal) och sedan 40 år på Crawford door.

Krister Hansén

Krister Hansén på HMS Halland 1965

Anställd som minmatros 1962. Tjänstgjort på minsvepare och jagare. Sista kommendering som anställd var på HMS Halland 1965. Därefter anställd vid polisen under 45 år. Chefsbefattningar från 1982 varvat med stabs- och utlandstjänst. Enhetschef och polisintendent fram till pension. Numera verksam inom Kamratföreningen Flottans Män. På riksnivå som förbundssekreterare och lokalt ansvarig för föreningens kansli i Stockholm.