Småland under gång och vid kaj

Bilderna nedan visar HMS Småland till sjöss och i olika hamnar

OBS Den stora radarantennen är inte monterad här
Anti-ubåtsgranat i luften
Här byts igenkänningsnumret till J 19
Tilläggning med egen babordssida