Nytt på hemsidan

Jagaren Smålands framdrivningssystem utgör en egen värld där skickliga yrkesmän producerade precis så mycket ånga som varje tillfälle krävde för att ”domptera” de 58000 hästkrafterna. För dig som är tekniskt intresserad finns nu ett dokument på hemsidan som pedagogiskt visar hur Smålands ånganläggning fungerar. Där finns också bilder på pannor, ventiler, manometrar, elverk, med mera. Titta och njut!
Fartygsritningar – J19 Småland – Föreningen jagaren Smålands vänner (j19smaland.se)

Båtmässan i Göteborg

Efter pandemiåren återuppstår båtmässan i Göteborg. Vår förening medverkar den 4 – 12 februari med en egen monter för att på detta sätt kunna sprida kunskap om föreningens verksamhet.

Joniserande strålning ”upptäckt” ombord i Maritimans fartyg

Fjädern som blev en lysande höna
GP har 2022-09-29 i en stort uppslagen artikel larmat om att Strålsäkerhetsmyndigheten funnit joniserande strålning i bland annat ubåten Nordkaparen och jagaren Småland och därför förelagt Maritiman att stänga ubåten Nordkaparen för såväl personal som allmänhet.
Det som upptäckts är färgmarkeringar avsedda att i händelse av strömavbrott med sitt svaga ljus leda besättningen upp till däck. Sådana markeringar fanns tidigare i alla flottans (och även civila) fartyg och de bedömdes inte utgöra någon hälsorisk för dem som arbetade ombord. Den svagt radioaktiva färgen var också vanlig i armbandsur där små gula punkter visade var timmarna befann sig och hur visarna rörde sig. De självlysande markeringarna på jagaren Småland kommer att avlägsnas och vara borta när Maritiman nästa vår öppnar på nytt. / KHN

Event ombord

Ombord i jagaren Småland står gunrummet i originalskick. Det var officerarnas ”vardagsrum” när hon var i aktiv tjänst. Det var där man åt och umgicks under ledig tid. Nu har du möjlighet att uppleva detta tillsammans med kolleger eller familj. Med hjälp av Maritiman får du tillgång till gunrummet och Maritiman hjälper dig att boka allt från en enkel lunch för föreningsstyrelsen till en bättre middag för att fira en jubilar. Maritiman har kontakt med cateringfirmor som kan ordna det mesta, För att rymmas i gunrummet ska ni vara maximalt 20 personer. Gäller under sommarsäsongen när Maritiman har öppet.

Kontakta Maritiman genom e-post till: info@maritiman.se

Boka genom telefon 031-10 59 50
eller e-post: bokning@maritiman.se

Maritimans dag den 4 september

Välkommen att besöka Maritiman söndagen den 4 september. Då har vi öppet hus med fritt inträde klockan 10.00 . 17.00. Passa på att besöka jagaren Småland och Maritimans övriga fartyg!

Maritimans dag

Söndagen den 4 september 2022 är det åter dags att genomföra Maritimans dag efter ett långt pandemiuppehåll. Planera ett besök redan nu. Ytterligare information om program, med mera kommer att läggas ut inom kort.

Extra årsmöte

Föreningens medlemmar kallas till EXTRA ÅRSMÖTE fredagen den 3 juni 2022 klockan 13.00. Mötet genomförs i Maritiman / Utvandrarnas hus och har, förutom formalia, endast en punkt på dagordningen, nämligen val av ny föreningsordförande.
(Uppdraget som föreningsordförande har varit vakant sedan årsmötet februari 2022)