Extra årsmöte

Föreningens medlemmar kallas till EXTRA ÅRSMÖTE fredagen den 3 juni 2022 klockan 13.00. Mötet genomförs i Maritiman / Utvandrarnas hus och har, förutom formalia, endast en punkt på dagordningen, nämligen val av ny föreningsordförande.
(Uppdraget som föreningsordförande har varit vakant sedan årsmötet februari 2022)

Maritiman har öppnat för säsongen

Fartygen är återigen redo för att ta emot besökare varje dag mellan klockan 11.00 – 16.00. Mer information om aktuella utställningar, öppettider och entrépriser hittar ni på hemsidan www.maritiman.se
I år uppmärksammar vi att vår Örlogsflotta tjänat Sverige under 500 år och det gör vi bland annat genom en specialutställning ombord på jagaren Småland.

Veterandagen den 28 maj klockan 11.00 -16.00

Med Kustjägarveteranerna firar vi Veterandagen för hela familjen. Dagen till ära får militära veteraner samt alla anställda och rekryter vid Amf 4 fri entré till Maritiman mot uppvisande av Veterankort eller militärt id-kort. Fartygsföreningarnas medlemmar har som vanligt också fri entré mot uppvisande av medlemskort från FGMC eller någon av medlemsföreningarna. (Medföljande familjemedlemmar betalar ordinarie inträdesavgift)

Föreningen söker ordförande

Känner du för jagaren Småland och tycker att det är angeläget att hon vidmakthålls i presentabelt skick? Har du erfarenhet av att arbeta som ordförande i en ideell förening? Bor du i Göteborgsområdet? Skulle du kunna tänka dig att ta över som ordförande för Jagaren Smålands vänner? Skicka då ett mail till valberedningen krister.jakobsson@telia.com

Föreningens årsmöte 22-03-05

Föreningens medlemmar kallas till årsmöte lördagen den 5 mars 2022
Tid: klockan 14.00 – 16-00
Plats: Maritiman, färjan Dan Broström
Klockan 13.00 – 14.00 genomför styrelsen visning av ”vårt” fartyg.
I samband med mötet bjuder föreningen på kaffe med fralla.
Styrelsen hälsar alla medlemmar välkomna!
Anmäl att du tänker närvara till info@j19smaland.se
/ KHN

FGMC årsmöte

FGMC årsmöte kommer att genomföras i Maritiman torsdagen den 31:a mars klockan 18.00-20.00.
Dagordning kommer att distribueras 2 veckor före mötet.
Vi kommer att bjuda på fika under mötet och berätta om år 2021 samt kommande aktiviteter under 2022.
Anmäl närvaro till fgmc.maritiman@outlook.com