Föreningens årsmöte den 4 mars

Årsmöte i Jagaren Smålands Vänner, 2023–03–04 kl. 14.00
Plats: Färjan Dan Broström, Maritiman i Göteborg
Föreningen bjuder på kaffe och bulle under mötet.
Alla medlemmar hälsas välkomna
Styrelsen

Lämna ett svar