Joniserande strålning ”upptäckt” ombord i Maritimans fartyg

Fjädern som blev en lysande höna
GP har 2022-09-29 i en stort uppslagen artikel larmat om att Strålsäkerhetsmyndigheten funnit joniserande strålning i bland annat ubåten Nordkaparen och jagaren Småland och därför förelagt Maritiman att stänga ubåten Nordkaparen för såväl personal som allmänhet.
Det som upptäckts är färgmarkeringar avsedda att i händelse av strömavbrott med sitt svaga ljus leda besättningen upp till däck. Sådana markeringar fanns tidigare i alla flottans (och även civila) fartyg och de bedömdes inte utgöra någon hälsorisk för dem som arbetade ombord. Den svagt radioaktiva färgen var också vanlig i armbandsur där små gula punkter visade var timmarna befann sig och hur visarna rörde sig. De självlysande markeringarna på jagaren Småland kommer att avlägsnas och vara borta när Maritiman nästa vår öppnar på nytt. / KHN

Lämna ett svar