Föreningens årsmöte 22-03-05

Föreningens medlemmar kallas till årsmöte lördagen den 5 mars 2022
Tid: klockan 14.00 – 16-00
Plats: Maritiman, färjan Dan Broström
Klockan 13.00 – 14.00 genomför styrelsen visning av ”vårt” fartyg.
I samband med mötet bjuder föreningen på kaffe med fralla.
Styrelsen hälsar alla medlemmar välkomna!
Anmäl att du tänker närvara till info@j19smaland.se
/ KHN

Lämna ett svar