Våra sponsorer

För att hålla vårt fina fartyg i örlogsmässigt skick krävs inte bara kärlek utan också pengar och material. Som privatperson får du gärna lämna ett stort eller litet penningbidrag. Företag kan förutom att skänka en penninggåva också bidra med något annat som kan komma till användning vid underhållsarbetena.
Penninggåvor sätter du in på vårt bankgiro 5584-3213 och om du har material att skänka kontaktar du styrelsen via hemsidans kontaktformulär. Företag som ger betydande gåvor kan få sin logotyp och en liten presentation på denna sida.