Om

Föreningen Jagaren Smålands Vänner bildades i oktober 2020 i Göteborg på initiativ av FGMC (Föreningen Göteborgs Maritima Centrum).

Föreningens syfte är att samla intresserade medlemmar som vill bli en del av fartygets omvårdnad och bevara ett stort stycke marinhistoria för framtiden.

Vår förhoppning är att även du vill bli medlem, antingen som stödmedlem eller aktivt hjälpa till med arbete ombord som så många flottister gjort under de 23 år J19 Småland gjorde tjänst i Svenska Flottan.