HMS Småland kastar loss!

Vill du se vår jagare gå för egen maskin? Då ska du komma till Båtmässan den 6 – 13 februari. Där har föreningen en monter där vi visar upp oss och i en bassäng kommer en skalenlig och körbar modell av HMS Småland navigera.

Årsmöte 2022

Vi planerar för föreningens andra årsmöte lördagen den 5 mars klockan 14.00. Är du ute i god tid finns möjlighet till rundvandring på Småland från klockan 13.00.
Anteckna datum. Ytterligare info kommer inom kort.

Säsongen 2021

Vi tackar för säsongen 2021 som trots en pandemi bidragit med nästan 40 000 besökare. Maritiman öppnar igen den 2-3 april 2022.
Vi kommer att ställa ut på båtmässan i Göteborg 6-13 februari och i samband med detta ha en medlemsdag på Maritiman.