Om HMS Småland

HMS Småland (J19) var en jagare i svenska flottan som sjösattes den 16 juli 1952. Fartyget var det andra fartyget i Halland-klassen, där även HMS Halland (J18) ingick. Halland-klassen var den största och mest slagkraftiga jagarklassen som någonsin ingått i den svenska flottan. Småland sjösattes vid Eriksbergs Mekaniska Verkstads AB den 23 oktober 1952 och levererades till Marinen år 1956. Hon moderniserades tre gånger och togs ur tjänst 1979 i Karlskrona. Hon utrangerades 1 juli 1984.